Để có một bài văn hay

Tiên học lễ, hậu học văn. Cho đến bao đời nay văn học luôn chiếm một phần quan trọng không những trong học tập mà cuộc sống hàng ngày, sự sáng tạo của văn học về phương diện ngôn ngữ, nghệ thuật ngôn từ.

môn văn

Một bài văn tốt là đáp ứng đúng và đủ yêu cầu của đề bài; kết cấu rõ ràng, hợp lý, có tính hệ thống; giải quyết vấn đề khá sâu sắc, dẫn chứng chính xác, phân tích thuyết phục, hấp dẫn; có tính văn chương và tinh thần sáng tạo. Để nâng cao giá trị bài viết, có thể vận dụng những kiến thức về lý luận văn học một cách thích hợp (một câu nói nổi tiếng, một nhận định sắc sảo, những ý kiến về tác phẩm của những nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình) kết hợp với cảm xúc chủ quan của người làm bài sẽ góp phần làm bài văn dễ “lọt mắt xanh” người chấm, kể cả những giám khảo khó tính.

Gia sư Tiên Phong có rất nhiều chương trình gia sư văn phù hợp với mọi cấp độ, lứa tuổi từ bậc tiểu học cho tới luyện thi đại học được giảng dạy bởi những gia sư là giảng viên ưu tú sẽ đáp ứng mọi nhu cầu học văn của học sinh.

Sau một thời gian giảng dạy và nghiên cứu chúng tôi đã đưa ra những nguyên tắc để tạo ra một bài văn hay như sau:

Thứ nhất là ý tứ phải đầy đủ, phong phú. Học sinh phải hiểu vấn đề qua tư duy vừa khái quát vừa cụ thể. Nghĩa là một vấn đề đòi hỏi gắn liền với những chi tiết rất cụ thể. Nó gắn liền với những sự kiện, hiện tượng, hình ảnh ở trong tác phẩm văn chương. Đồng thời thí sinh phải bày tỏ suy nghĩ, đánh giá, rung động của mình qua những hiện tượng, hình ảnh đó. Sau đó, thí sinh cần khái quát lại những vấn đề vừa nêu.

Thứ hai là cấu trúc của bài viết phải chặt chẽ. Nghĩa là một vấn đề phải được giải quyết bằng những ý lớn, ý nhỏ; bằng những luận điểm, luận cứ. Giữa những ý lớn, ý nhỏ, luận điểm, luận cứ này cần có mối quan hệ với nhau bằng những ý trung gian, bằng những câu trung gian. Trong quá trình viết thí sinh cũng nên sử dụng các dấu ngắt câu, xuống hàng cho hiệu quả. Bài viết càng nhiều dòng xuống hàng tạo cho người chấm thi cảm giác ý tứ phong phú (mỗi lần xuống hàng là một lần chuyển ý).

Cuối cùng là viết sao cho rung động, sao cho hay. Đây là một yêu cầu rất khó. Trong quá trình làm bài chỉ có những thí sinh thật sự xuất sắc mới đạt được ba yêu cầu này. Thông thường thí sinh làm tốt hai yếu tố trên là đã đáp ứng đủ yêu cầu đề thi.

Leave a Reply

Call Now Button