Làm thế nào để tính toán một cách nhanh chóng

Bạn có thể nghĩ rằng những người xuất sắc trong toán học là thông minh hơn. Sự thật là họ sử dụng các chiến lược và phương pháp cho phép họ thực hiện các tính toán về trí não nhanh chóng.

tính toán, thủ thuật

Bất cứ ai cũng có thể học cách tính toán một cách nhanh chóng bằng cách biết một vài quy tắc và thủ thuật. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các em một vài phương pháp tính toán trong chương trình gia sư toán:

Tìm tổng của tất cả các số chẵn từ 2 đến một số bất kỳ được lựa chọn bằng cách chia số đầu tiên được lựa chọn cho 2 và sau đó nhân kết quả này cho số tiếp theo. Ví dụ, tính tổng của tất cả các số chẵn từ 2 đến 10, lấy 10 chia cho 2 để có được 5 kết quả là. Bây giờ nhân 5 với 6 là số tiếp theo sau 5. Vì vậy, 5 x 6 = 30 là tổng của tất cả các số chẵn từ 2 đến 10.

Trừ 1.000 cho một số lớn có 3 chữ số bằng cách sử dụng quy tắc cơ bản. Áp dụng quy tắc này để 1000-758 để có được 9-7 = 2, 9-5 = 4 và 10-8 = 2. Câu trả lời cuối cùng là 242.

Học cách sử dụng quy tắc nhân 2 chữ số với số 11. Nhân 53 x 11 bằng cách lấy 53 và đặt một không gian giữa các chữ số đầu tiên và cuối cùng 5 và 3 tức là 5_3 sau đó lấy 5 +3 để có được 8. Đặt 8 trong giữa 5 và 3 để có được 583. Nếu số ở giữa lên đến một số có hai chữ số thì +1 cho số đầu tiên. Ví dụ 56×11, lấy 5+7 được 12, đặt 2 vào giữa 5 và 6 sau đó lấy 5+1 ta được kết quả là 616.

Nhân một số lớn với 5, thủ thuật này dễ dàng. Chia số đó cho 2. Nếu kết quả là một số nguyên thêm 0 vào sau, nếu không lấy phần nguyên và thêm 5 vào cuối. Ví dụ, 3485 X 5 cách sử dụng thủ thuật này. Trước tiên, chia 3485 cho 2 và bạn sẽ có được kết quả 1742,5. Sử dụng các quy tắc, ta được kết quả 17.425.

Chia một số lớn 5 bằng cách nhân số đó 2 và sau đó di chuyển các điểm thập đến bên trái của các chữ số cuối cùng trong kết quả nhận được. VD 89.221 chia cho 5 sử dụng kỹ thuật này. 89.221 nhân 2 để có được 178.442, sau đó đặt các điểm thập phân ở bên trái của 2 bạn có 17.844,2.

Làm thế nào để tính bình phương của một số có 2 chữ số và kết thúc bằng 5. Nhân chữ số đầu tiên với chính nó cộng thêm 1 và sau đó đặt 25 vào cuối của kết quả này. Sử dụng 75 X 75 để chứng minh kỹ thuật này. Nhân (7) X (7 +1) = 56, sau đó thêm 25 với kết quả này và nhận được 5.625. Kiểm tra kết quả bằng bình phương 75.

Leave a Reply

Call Now Button